martes, 11 de septiembre de 2012

ELS OBJECTIUS DE LA PSICOMOTRICITAT

LA PSICOMOTRICITAT ÉS UNA ACTIVITAT QUE AFAVOREIX EL DESENVOLUPAMENT DE LES POSSIBILITATS MOTRIUS, EXPRESSIVES I CREATIVES DELS INFANTS A PARTIR DEL MOVIMENT DEL COS. TAMBÉ ELS AJUDA A MILLORAR LA RELACIÓ I COMUNICACIÓ AMB L'ENTORN QUE ELS ENVOLTA.
LES SITUACIONS QUE SORGEIXEN A LA SALA DE PSICOMOTRICITAT PERMETEN ALS INFANTS:
- EXPLORAR I INVESTIGAR
- SUPERAR I TRANSFORMAR SIUACIONS DE CONFLICTE
- ENFRONTAR-SE D'UNA FORMA POSITIVA A LES LIMITACIONS I PORS
- RELACIONAR-SE AMB ELS ALTRES
- DESENVOLUPAR LA INICIATIVA PRÒPIA
  - PODER-SE EXPRESSAR EN LLIBERTAT I CREATIVITAT
- INICIAR-SE EN LES NOCIONS ESPACIO-TEMPORALS
- PERMETRE L'ACCEPTACIÓ DE LES NORMES